Bir Sayfa Seçin

Türkiye Sigorta Birliği: BES fonları uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandırıyor

19 Nis, 2023

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında açıklamalarda bulundu. TSB, BES’in pozitif büyümesinin sürdüğünü ve BES fonlarının uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandırdığını açıkladı.

Birkaç gündür bazı basın yayın organlarında BES’e ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığına dikkat çeken TSB, söz konusu haberlerde yayınlanan istatistiklerin, resmi veriler ile uyuşmadığını ve sistem hakkında yanıltıcı olduğunu belirtti.

“İddia edildiğinin aksine BES’e girişler önceki yıllara göre artarken çıkışlar azaldı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre; 2023 yılının ilk çeyreğinde BES’e giriş yapan yeni katılımcı sayısı 460 bin 44’e ulaşırken; vefat, maluliyet ve emeklilik gibi zorunlu nedenler de dahil olmak üzere BES’ten çıkış yapanların sayısı 264 bin 793 ile sınırlı kaldı. BES’teki son 5 yıllık değişim incelendiğinde ise özellikle Haziran 2021’de başlayan 18 yaş altı katılımcıların sisteme girişiyle, BES istikrarlı büyümesine devam etti.” İfadelerine yer verilen açıklamada özellikle de devlet katkısının %30’a yükseltilmesinin sisteme olan güveni daha da arttırdığına dikkat çekildi.

Kurulduğu 2003 yılından itibaren düzenli olarak genişleyen BES’in katılımcı sayısının Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’ndeki çalışanlarla birlikte bugün 15 milyona yaklaştığı, BES ve OKS’de 2013-2022 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranının da %37 olarak gerçekleştiği ifade edilen TSB açıklamasında kamuoyunda yer alan haberlere de değinildi.

Bahsi geçen yanıltıcı haberlerde, “Emeklilik halinde katkının yüzde 100’ü alınabilir” ifadesinin yer aldığı, “katkı” sözcüğünün katılımcının ödediği katkı paylarını ifade ettiği ve mevcut sistemde BES katılımcılarının zaten hesaplarındaki birikimlerini diledikleri zaman sistemden tamamını alarak sözleşmelerini sonlandırabildiği belirtildi.

BES’in en önemli cazibe noktalarından biri olan yüzde 30’luk devlet katkısının tamamı ise emeklilikte ve aynı zamanda vefat ve maluliyet durumlarında alınabildiği belirtilirken, açıklamada şu bilgiler yer verildi.

“Ayrıca 2022 sonunda yapılan değişiklikle, yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda ‘devlet katkısı’ alabilme imkânı getirildi. Böylelikle bir katılımcı, yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp erteleyerek yatırmak yerine, toplu yatırdığı tutar için ilgili yıla ait denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan katkı payını, bir sonraki takvim yılının ilk günü yatırmış gibi müteakip takvim yılının limiti dâhilinde faydalanabilecek ve varsa hala limitini aşan katkı payını gelecek yıllara devredebilecektir. Bu sayede katılımcılar, katkı payının bir kısmını gelecek yıllarda yatırmak üzere bekletmek yerine, tamamını ilk andan itibaren fonlarda yatırıma yönlendirebilme imkânına kavuşmuşlardır.”

Açıklamada, BES’te her türlü risk profiline uygun fonun bulunduğu, kısa vadeli yatırım tercihlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenebildiği ancak uzun vadeli fonlar sayesinde ciddi kazanımlar elde edilebildiği, sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğu ve birikimleri ciddi anlamda büyüttüğü vurgulandı.

BES’in yatırımcılara katkısına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“BES, bireylere uzun vadeli tasarruf alışkanlığı kazandırma ve ülke tasarruflarını artırma rolüyle katılımcılarımızın menfaatlerinin en iyi şekilde korunması, getirilerinin maksimize edilmesine yönelik tüm paydaşların desteğiyle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişe dönük uzun vadeli getirilere baktığımızda 5 yıllık dönemde BES ve OKS fonlarının ortalama getirisinin (yüzde 252) TÜFE’nin (yüzde 208) üzerinde getiri sağladığı görülmektedir. Geçen yıl sistemin tabana yayılmasını teminen özellikle devlet katkısının yüzde 30’a yükseltilmesi ve toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi BES’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.”

Sigorta Jobs