Bir Sayfa Seçin

İptal ve İade Şartları

KONU

Bu sözleşme ile  Alıcı’nın sigorta.jobs internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları bu sözleşmede “Hizmetler” bölümünde belirtilen ürünlerin Alıcı’ya satışı ve teslimi ile 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Hükümleri Hakkında Yönetmelik uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

HİZMETLER

 1. Standart Paket; bu paket Alıcı’nın belirli sayıda iş ilanı yayınlayabilmesini sağlamaktadır. Paket içeriğinde Alıcı, 12 aylık kullanım hakkı kazanmakla beraber, 3 adet yeni iş ilanı yayınlayabilir. Paket kapsamında ki üç (3) ilanın yayınlanmasının akabinde Alıcı’nın yeni ilan yayınlanma hakkı sona erecektir. Daha sonra yayınlanacak her ilan için ayrı ücret talep edilecektir.

ÜCRETLER

 1. Standart Paket kullanım bedeli KDV dahil 1.199,00 TL (BinYüzDoksanDokuzTürkLirası) tutarındadır. Alıcı bu bedeli kredi kartı üzerinden ödemesinin akabinde kullanım hakkına sahip olacaktır.
 2. Standart Paket içeriğinde belirtilen 12 ay boyunca toplamda 3 (Üç) adet ilan yayınlama hakkı sona ermesinin akabinde yayınlanacak her ilan için 499 TL (DörtYüzDoksanDokuzTürkLirası) + KDV şeklinde ücretlendirilecektir.
 3. Kullanım hakları ödemenin tamamen yapılması halinde başlayacaktır. Satın alınan paket Alıcı’ya internet sitesi üzerinden kullanıcı bilgileri aktif hale getirilecek olup Alıcı bu hizmetleri internet sitesi üzerinden kullanabilecektir.
 4. Ücretin ödeme şekli sigorta.jobs internet sitesi üzerinden doldurulan ödeme formu uyarınca Alıcı tarafından bildirilen kredi kartından tek seferde peşin olarak çekilir.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan e-eğitim programına Kariyer.net hesabı üzerinden ulaşamayacağını kabul eder.
 2. Hizmet bedelinin Satıcı’nın hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaması veya yapılan ödemenin banka kayıtlarından iptal edilmesi halinde Satıcı’ nın sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 3. Satıcı ödemenin yapılmasının akabinde Alıcı’ya satış fişi ya da talep etmesi halinde fatura düzenleyecektir. Alıcı’nın fatura istemesi durumda, bu talebini [email protected] adresine e-mail yoluyla iletcektir. Bu talebin, Alıcı tarafından fatura düzenlenmeye ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen sürede yapılmaması durumunda Alıcı almış olduğu hizmet için perakende satış fişi istemiş olduğunu, fatura istemediğini peşinen kabul etmiş sayılır. Alıcı’ nın satış fişini ya da faturası sözleşmede belirtilen e-mail adresine gönderileceğini kabul eder. Satış fişi ya da faturanın Alıcı tarafından fiziksel adresine gönderilmesi istenilmesi halinde, Alıcı [email protected] adresine mal yoluyla talep edecek olup, gönderime ait gönderim ücretleri Alıcı tarafından ödenecektir.
 4. Satıcı, satın alınan hizmetin sigorta.jobs internet sitesinde kullanımından ve hizmet kapsamında Alıcı tarafından girilen ilanların yayınlanmasından sorumludur. Ancak ilan bilgilerinin doğru veya istenildiği gibi girilip girilmediği hususları ile yayınlanan ilanlara geri dönüşlerin sağlanmasından sorumlu değildir. Alıcı bu kapsamda yayınladığı ilanlara cevap verilmesi hususunda Satıcı’yı sorumlu tutamayacaktır.
 5. Alıcı, www.sigorta.jobs internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
 6. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MÜCBİR SEBEPLER

 1. Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, Deprem, Pandemi, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
 2. Tarafların iletişimini sağlayacak olan internet ve iletişimi sağlayan altyapı ve telekomünikasyon arızaları ile elektrik kesintisi halleri de gerekli özen göstermiş olmasına rağmen engellenememesi halinde bu sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılacaktır.
 3. Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması durumunda Tarafların protokolü derhal ve tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI

 1. Sözleşmeye konu hizmeti oluşturan Standart Paket’in ücretinin ödenmesi ile Alıcı’ya elektronik ortamda anında teslim edilir ve nitelikleri gereği Alıcı tarafından iadesi mümkün olmayacaktır.
 2. Kullanım süresi içerisinde Alıcı tarafından ilan girilmemesi veya kullanım hakkının doldurulmaması gibi hususlar ücret iadesi ile cayma hakkına ilişkin hak olarak ileri sürülemeyecektir.
 3. Hizmetin sigorta.jobs internet sitesi bünyesinde aktif hale gelmesi halinde Alıcı tarafından kullanım başlamış olacak olup, diğer yayınlanan ilanlar ile Alıcı’nın hakları tanımlanmış olacaktır haliyle Alıcı tarafından cayma nedeniyle iadesi mümkün olamayacaktır.
 4. Yukarıda saydığımız nedenlerle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmeden kaynaklı ihtilaflar, öncelikle tarafların mutabakatları ile çözümlenir. İhtilafların bu yol ile de çözümlenememesi halinde ihtilafların çözümünde Ankara Merkez adliye ve icra daireleri yetkilidir.

Sigorta Jobs