Bir Sayfa Seçin

Şube Operasyon Müdürü

Şube Operasyon Müdürü Nedir?

Şube operasyon müdürü, ana merkeze bağlı olan bir ya da daha fazla şubeyi yönetmekle sorumlu kişidir.

Şube ile merkez arasında koordinasyonun ve şubedeki iş akışının istenilen verimlilikte sürmesinin sağlanması ve şubenin operasyonlarına yönelik performans değerlendirmeleri yapılması şube operasyon müdürünün görevleri arasındadır. Şube operasyon müdürleri şubede yürütülen operasyonların hem yasal mevzuata hem de ana merkezin belirlediği kurallara uygun şekilde yönetilmesini, karlılık ve müşteri memnuniyeti gibi performans göstergelerinin iyileştirilmesini ve şubenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmasını sağlamakla görevlidir.

Şube operasyon müdürleri, maliyet azaltıcı ve verimlilik arttırıcı stratejiler geliştirerek şubenin performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışır ve şube performansı ile ilgili analiz ve raporlar hazırlayarak merkezi bilgilendirir.

 

Nasıl Şube Operasyon Müdürü Olunur?

Şube operasyon müdürü olmak için herhangi bir eğitim zorunluluğu olmasa da çalışılan şirketin sektörüyle ilgili bir üniversite bölümünü bitirmek ve mesleki deneyime sahip olmak işverenler açısından tercih sebebidir.

Sigorta sektöründe görev alacak şube operasyon müdürlerinin; üniversitelerin “Bankacılık ve Sigortacılık” veya “Sigortacılık” gibi bölümlerinden lisans mezunu olması ve daha önce sigorta acentesi veya şubelerinde çalışarak iş deneyimi kazanmış olması beklenir. “İşletme” ve “İktisat” bölümü mezunları da şube operasyon müdürü olarak çalışabilir. Liderlik becerileri gelişmiş, sektöre ve ilgili mevzuata hakim, analiz ve raporlama becerilerine sahip kişiler bu pozisyon için uygun adaylardır.

Sigorta Jobs