Bir Sayfa Seçin

Şirket Avukatı / Hukuk Müşaviri / Hukuk Danışmanı

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı, bağlı bulunduğu şirkete hukuk danışmanlığı yapmak ve şirketin hukuki süreçlerini yürütmekle görevli kişidir.

Şirketin ürünleri, hizmetleri ve şirket içi işleyişin hukuka uygunluğu konusunda danışmanlık hizmeti vermek, uyuşmazlık durumlarında şirketin haklarını korumak için gerekli süreci yürütmek, sözleşme hazırlamak, icra işlemlerini yürütmek ile sermaye artırımı veya azaltımı gibi süreçleri yönetmek şirket avukatının görevleri arasındadır.

Nasıl Şirket Avukatı Olunur?

Şirket avukatı olarak çalışabilmek için üniversitelerin 4 yıllık hukuk fakültelerinden mezun olmak ve 1 sene süren avukatlık stajını tamamlamak gerekmektedir. Stajını tamamlayan adaylar Türkiye Barolar Birliği’ne başvurarak ilgili baroya kaydolur ve avukatlık ruhsatlarını alır. Avukatlık ruhsatını alarak görevine başlamaya hazır olan adaylar şirket avukatı olarak çalışmaya başlayabilir.

Sigorta sektöründe görev alacak olan şirket avukatlarının iş hukuku ve ticaret hukukunun yanı sıra sigorta sektörünü ilgilendirebilecek güncel mevzuata ve içtihatlara da hakim olması beklenir.

 

 

 

Sigorta Jobs