Bir Sayfa Seçin

Sigorta ve Emeklilik Danışmanı

Sigorta ve Emeklilik Danışmanı Nedir?

Sigorta ve emeklilik danışmanı; müşterilerine hayat dışı (Elementer) sigortaların yanı sıra hayat sigortası ürünlerini de tanıtmakla, satışını gerçekleştirmekle ve sigorta konusunda danışmanlık hizmeti vermekle yükümlü personeldir.

Sigorta ve emeklik danışmanları, müşterilerinin sigorta edilecek varlıklarını ve risklerini göz önünde bulundurarak kendisine en uygun teminat ve değerlerle sigorta yapılmasını sağlamakla, mevcut poliçeleri inceleyip poliçenin eksik ve fazlalıklarını tespit etmekle ve geri ödemelerin alınması noktasında müşteri ile sigorta şirketi arasında iletişim sağlamakla görevlidir.

Sigorta danışmanları sigortalı için doğru ürünü seçmekten poliçe düzenlemeye, sigortanın poliçe süresince takibini yapmaktan hasar durumunda gerekli işlemleri başlatmaya dek tüm süreç boyunca müşteriye danışmanlık hizmeti verir.

Nasıl Sigorta ve Emeklilik Danışmanı Olunur?

Sigorta ve emeklilik danışmanlığı yapabilmek içinse Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’nda (e-BEAS) başarılı olmak gerekmektedir.

Üniversitelerin “Bankacılık ve Sigortacılık”, “Borsa ve Finans”, “Finans”, “İşletme”, “Maliye”, “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası”, “Muhasebe”, “Para ve Sermaye Yönetimi”, “Pazarlama ve Satış Yönetimi” veya benzeri eğitim programlarından mezun olanlar sigorta ve emeklilik danışmanı olabilir. Lisans mezunu olmayan kişilerin ise sigorta danışmanı olmak için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) eğitimlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

 

 

 

Sigorta Jobs