Bir Sayfa Seçin

Sigorta Danışmanı

Sigorta Danışmanı Nedir?

Sigorta danışmanı; sigorta müşterisinin sigorta edilecek varlıklarını ve risklerini göz önünde bulundurarak kendisine en uygun teminat ve değerlerle sigorta yapılmasını sağlamakla, mevcut poliçeleri inceleyip poliçenin eksik ve fazlalıklarını tespit etmekle ve hasar ortaya çıkması durumunda müşteri ile sigorta şirketi arasında iletişim sağlamakla görevli kişidir. Sigorta danışmanları ayrıca hasar riskini en aza indirmek üzere önleyici tavsiyelerde de bulunabilir.

Sigorta danışmanları sigortalı için doğru ürünü seçmekten poliçe düzenlemeye, sigortanın poliçe süresince takibini yapmaktan hasar durumunda gerekli işlemleri başlatmaya dek tüm süreç boyunca müşteriye danışmanlık hizmeti verir.

 

Nasıl Sigorta Danışmanı olunur?

Üniversitelerin “Bankacılık”, “Sigortacılık”, “Borsa ve Finans”, “İşletme”, “Maliye”, “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası”, “Muhasebe”, “Para ve Sermaye Yönetimi”, “Pazarlama ve Satış Yönetimi” veya benzeri eğitim programlarından mezun olanlar sigorta danışmanı olabilir. Lisans mezunu olmayan kişilerin ise sigorta danışmanı olmak için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) eğitimlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Bireysel emeklilik alanında sigorta danışmanlığı yapabilmek içinse Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’nda (e-BEAS) başarılı olmak gerekmektedir.

Sigorta Jobs