Bir Sayfa Seçin

SEDDK’dan Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde revizyon

7 Haz, 2023

SEDDK, son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu sebebiyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılmasına karar verdi. Buna göre; itiraz hakemi olarak görev yapacaklar, sigorta hakemleri arasından seçilecek.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 27 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında artan maliyetlerin etkin yönetimini sağlamayı teminen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye aldığı “Trafik Sigortası Yol Haritası” kapsamında Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde de revizyona gitti. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada; sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla faaliyette bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu’nun, alternatif yargı yolu olması nedeniyle adalet sisteminin yükünü önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekilerek, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından uygulanacak yönetmelikte birçok alanda değişiklik yapıldı.

Hakemlerin iş yükü azaltıldı

Bu kapsamda başta hakemlerin üzerindeki mevcuttaki aşırı iş yükünün azaltılması ve yargılama kalitesinin artırılması amacıyla düzenleme yapıldı.Hakemlik sınavına girebilecekler yeniden tanımlanarak sigortacılık mesleğinin temel fonksiyonlarından olan aktüerya, risk kabul, teknik muhasebe ile reasürans alanları sigortacılık deneyimine dahil edildi ve hakem adayı tabanı genişletildi.

İtiraz hakemleri için genişletici önlem alındı

Yönetmelik kapsamında; son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu sebebiyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılması için genişletici önlemler alındı. Bu kapsamda itiraz hakemi olarak görev yapacakların sigorta hakemleri arasından seçilmesine de olanak sağlandı.

Kamu hizmetleri dijital ortama taşındı

Yönetmelikte Sigorta Tahkim Komisyonu’nun başvuru sürecine ilişkin de düzenleme yapıldı. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun başvuru aşamasından karar aşamasına kadar elektronik ortamda yürütülmesine imkan sağlanarak operasyonel verimlilik öngörüldü. Yapılan değişiklikle itiraz yetkilisinin nitelikleri yeniden tanımlanarak itiraz hakem heyetine usulüne uygun yapılmayan başvurularda, başvuru ücretinin yarısının iade edilmesi hüküm altına alınarak usulsüz başvuruların önüne geçilmesi ve maliyet azaltıcı tedbir alınması amaçlandı. Uyuşmazlıkların çözümü için görev alan hakemlerin önemli mazeretlerinin bulunması durumunda dosya bakma zorunluluklarını durdurabilmelerine imkan tanınırken mücbir nedenler ve diğer önemli mazeretler nedeni ile dosya kabulü yapamayan hakemlerin, takip edildiği listenin belirli periyotlarla gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Hakem listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için izlenecek yol belirlenerek bu konudaki düzenleme, Kanunun 30. maddesinin 12.ve on 15. fıkralarındaki sürelere uygun olarak yeni görevlendirilen hakemler için işin niteliğine uygun şekilde tespiti sağlandı.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada; yürürlüğe giren  bu değişikliklerle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunan sigortalıların iş süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve etkin yürütülmesi amaçlandığı vurgulandı.

Sigorta Jobs