Bir Sayfa Seçin

Rücu Müdürü

Rücu Müdürü Nedir?

Rücu müdürü; sigortalı malların hasar görmesi durumunda ortaya çıkan hasarın ödemelerini, kusurlu kişiden tazmin etmeye dayanan rücu mekanizmasının işleyişini yönetmek ve denetlemekle sorumlu kişidir.

Rücu müdürü pozisyonu tek başına bir pozisyon olabileceği gibi genellikle hasar müdürlüklerine bağlanarak “Oto Hasar ve Rücu Müdürü”, “Oto Dışı Hasar ve Rücu Müdürü” pozisyonlarının kapsamına alınabilir. Rücu müdürü unvanı taşıyan kişiler, rücu mekanizmalarının işletiliş süreçlerinde yer alan paydaşları koordine etmekle, ilgili personeli yönetmekle ve performansı denetlemekle görevlidir. Süreç kalitesini yükseltecek çalışmalar yürütmek ve işleyişteki sorunları tespit ederek düzeltmek de yine rücu müdürlerinin görevleri arasındadır.

 

Nasıl Rücu Müdürü Olunur?

Rücu müdürü olmak için herhangi bir eğitim zorunluluğu olmasa da üniversitelerin “Sigortacılık ve Bankacılık” ve “Sigortacılık” gibi alanlarından mezun olmak bu pozisyon için tercih sebebidir. Hasar takibi alanında iş deneyimine sahip olmak, sigorta ürünlerini ve operasyonun işleyiş dinamiklerini yakından tanımak ve mevzuata hakim olmak da bu pozisyonun gereklilikleri arasındadır.

Rücu müdürlerinin hasar takibi, ekspertiz ve fiyatlandırma alanlarında bilgili, liderlik ve organizasyon becerileri gelişmiş, analiz ve raporlama yeteneğine sahip olması beklenir.

Sigorta Jobs