Bir Sayfa Seçin

Risk Yönetim Müdürü

Risk Yönetim Müdür Nedir?

Risk yönetim müdürü; bağlı bulunduğu şirketin ve o şirkete ait projelerin karşılaşabileceği tehdit ve fırsatları analiz ederek karar mercilerine tavsiyelerde bulunmakla görevli personeldir.

Risk müdürleri şirketin ürünleri, projeleri, yeni girişimleri ve yatırımları ile ilgili risk analizleri yapmakla, karşılaşılabilecek ticari, teknolojik ya da diğer riskleri tespit ederek riskin gerçekleşme ihtimalini ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçları analiz etmekle görevlidir. Olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda görülecek zararın önlenmesi ya da en aza indirilmesi, kriz yönetimi ve şirketin risk yönetimi olgunluk seviyesinin geliştirilmesi de risk yönetim müdürünün görevleri arasında yer alır.

 

Nasıl Risk Yönetim Müdürü Olunur?

Risk yönetim müdürü olmak için üniversitelerin “Sigortacılık ve Risk Yönetimi”, “Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri”, “İstatistik”, “İşletme” ve “İktisat” gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Sigorta sektöründe görev alacak risk yönetim müdürlerinin sigorta sektörünün dinamiklerine ve ilgili mevzuata iyi derecede hakim olması gerekir. Bu nedenle daha önce sigorta sektöründe mesleki deneyimine sahip olmak, işverenler açısından tercih sebebi olabilmektedir.

Risk yönetim müdürlerinin ilgili tablo, veri tabanı ve istatistiksel analiz araçlarını kullanabilmesi, risk ölçümünde kullanılabilecek temel istatistik bilgisine sahip olması ve piyasa koşullarını etkileyebilecek ekonomik, siyasal ya da sosyal gelişmeleri güncel olarak takip etmesi gerekmektedir.

 

Sigorta Jobs