Bir Sayfa Seçin

Muhasebe Uzmanı (Muhasebe Personeli)

Muhasebe Uzmanı Nedir?

Muhasebe uzmanı, şirketin tüm mali faaliyetlerini takip ederek kayıt altına almakla ve şirketin mali sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamakla sorumlu personeldir.

Bilançoları, aylık ve yıllık mali tabloları ve yıllık mali beyanı hazırlamak, ödemelerin zamanında yapılmasını ve alacakların zamanında alınmasını sağlamak muhasebe uzmanının görevleri arasındadır. Muhasebe uzmanları ayrıca şirketin başta vergi mevzuatı olmak üzere mali mevzuata uygunluğunu denetlemekle ve dönem sonu kapanışlarını hazırlamakla görevlidir. Günlük muhasebe kayıtlarının dijital ortama geçirilmesi ve raporlanması, kesilen faturaların kontrolünün yapılması ve çek, senet işlemlerinin takibi gibi ödeme işlemleri için de muhasebe uzmanları görevlendirilebilir.

 

Nasıl Muhasebe Uzmanı Olunur?

Muhasebe uzmanı olmak için üniversitelerin “İşletme”, “İktisat”, “Muhasebe” ve benzeri bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Muhasebe uzmanlarının şirketin kullandığı muhasebe ve kurumsal kaynak planlaması programlarını kullanmayı bilmesi gerekir. Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata hakim, raporlama ve analiz becerileri gelişmiş kişiler muhasebe uzmanı olabilir.

Sigorta Jobs