Bir Sayfa Seçin

Mali ve İdari İşler Genel Müdürü / Genel Müdür Yardımcısı

Mali ve İdari İşler Müdürü Nedir?

Mali ve idari işler müdürü, kurumdaki finansal işlemlerin kurum politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden ve kurum içi organizasyonun en verimli şekilde işletilmesinden sorumlu kişidir.

Şirketin aylık ve yıllık bütçelerini hazırlamak, finansal verimliliği arttıracak projeler geliştirmek ve şirketin banka ve diğer finans kuruluşları ile ilişiklilerini yönetmek mali ve idari işler müdürünün sorumluluğundadır. Mali ve idari işler müdürleri aynı zamanda tüm ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamakla, vergi ve bordro işlemlerini takip etmekle ve çalışanlara sunulacak yan haklar için kaynakları planlamakla görevlidir. Ofis çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli malzemelerin stoklarını takip etmek ve gerektiğinde tedariğini sağlamak, mali işlerin işleyişini denetlemek, süreçte oluşabilecek sorunları tespit ederek gerekli teknik veya organizasyonel iyileştirmeleri yapmak da mali ve idari işler müdürünün görevleri arasındadır.

 

Nasıl Mali ve İdari İşler Müdürü Olunur?

Mali ve idari işler müdürü olmak için herhangi bir eğitim ya da sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır. “İşletme”, “İktisat”, “Maliye” “Finans” ve “Muhasebe” ile ilgili bölümlerden mezun olan kişiler mali ve idari işler müdürü olarak çalışabilir. Analiz, analitik düşünme ve raporlama becerilerinin yanı sıra iş deneyimi de bu pozisyonda çalışacak adaylarda aranan özellikler arasındadır.

Sigorta Jobs