Bir Sayfa Seçin

Mali İşler Müdürü

Mali İşler Müdürü Nedir?

Mali işler müdürü, bağlı olduğu kurumun tüm mali operasyonlarının doğru şekilde işlemesinden sorumlu personeldir. Pek çok sektörde kendisine çalışma alanı bulabilen mali işler müdürleri, sigorta şirketlerinde, acentelerinde veya brokerliklerinde çalışabilir.

Mali işler müdürleri şirketin tüm para giriş çıkışlarını takip etmekle, kurum bütçesini oluşturmakla, kurumun mali stratejisini belirlemekle, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmakla ve altında çalışan mali işler personelini yönetmek ve denetlemekle sorumludur. Departmanlara ayrılacak bütçeleri belirlemek, projeler için muhasebe raporları hazırlamak, finansal risk değerlendirmeleri yapmak, mali tabloları denetlemek, vergi işlemlerini yönetmek ve kurumun mevcut varlıklarının güncel değerlerini takip etmek de mali işler müdürünün görevleri arasındadır.

 

Nasıl Mali İşler Müdür Olunur?

Mali işler müdürü olabilmek için üniversitelerin “İktisat”, “Maliye” veya “İşletme” gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mali işler alanında iş deneyimine sahip olmak aranan bir özellikken bu deneyimin sigorta sektöründe olması ise tercih sebebidir.

Mali işler müdürlerinin planlama, koordinasyon, analiz ve raporlama becerilerinin gelişmiş olması beklenir. Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata hakim, maliyet yönetimi ve bütçe yapımı konularında bilgili ve mali tabloları denetleme yeterliliği olan kişiler mali işler müdürü olabilir.

Sigorta Jobs