Bir Sayfa Seçin

İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan kaynakları uzmanı, çalıştığı şirketin insan kaynakları işlemlerini yürütmek ve insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamakla sorumlu personeldir. Yeni adayların değerlendirilmesi ve işe alımları, ücret ve bordro hazırlama süreci, performans değerlendirmeleri, şirket içi eğitimler, özlük hakları ve işten çıkarma konuları insan kaynakları uzmanının sorumluluğundadır.

İnsan kaynakları uzmanları; şirket hedefleri doğrultusunda işe alım ilanlarını yayınlamak, başvuran adayların özgeçmişlerini incelemek, işe alım mülakatlarını yürütmek, çalışanların sigorta ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, terfi, transfer ve rotasyon işlemlerini yürütmek, performans değerlendirmeleri yapmak, ödül ve disiplin mekanizmalarını işletmek ve ihtiyaç duyulan eğitimleri belirleyerek şirket içi eğitim olanakları sunmakla görevlidir. İşlerin raporlanması, personelin şirkete bağlılığının ve motivasyonunun artmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmesi ve geleceğe yönelik insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi de insan kaynakları uzmanlarının görevleri arasındadır.

 

Nasıl İnsan Kaynakları Uzmanı Olunur?

İnsan kaynakları uzmanları üniversitelerin “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Çalışma Ekonomisi”, “İktisat” veya “İşletme” gibi bölümlerinden mezun olabilir. İnsan kaynakları uzmanlarının iş kanunu ve SGK mevzuatı hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir. İnsan ilişkileri güçlü, iş takibi ve planlama becerisi yüksek adaylar işverenler açısından tercih sebebidir.

Çok sayıda yabancı personel istihdam eden ya da yurt dışındaki şubeleri ile koordineli bir insan kaynakları politikası yürüten şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak için yabancı dil bilgisi de gerekmektedir.

Sigorta Jobs