Bir Sayfa Seçin

İnsan Kaynakları Genel Müdürü / Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları Müdürü Nedir?

İnsan kaynakları müdürü, şirketin insan kaynakları stratejisini oluşturmak ve işleyişini sağlamakla görevli kişidir. İnsan kaynakları departmanlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere personelin koordine edilmesi, denetlenmesi ve eğitilmesinden de sorumludur.

İnsan kaynakları müdürü şirketin işe alım politikasını oluşturur, süreci denetler, personele sunulan yan haklar, ödül, yaptırım ve eğitimlerin işleyişinden sorumludur. Çalışan bağlılığını artırıcı stratejiler geliştirmek, çalışanların organizasyonlarını ve iş tanımlarını belirleyerek iş yükününün dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak ve şirketin maaş politikası bağlamında maaş bütçesini çıkarmak insan kaynakları müdürünün görevleri arasındadır.

 

Nasıl İnsan Kaynakları Müdürü Olunur?

İnsan kaynakları müdürü olmak için belirli bir eğitim zorunluluğu bulunmasa da üniversitelerin “İşletme”, “İktisat”, “Çalışama Ekonomisi” gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak ve yeterli mesleki deneyime sahip olmak tercih sebebidir.

İnsan kaynakları müdürü olmak için performans denetimi, ücret yönetimi, işgücü planlaması, bordro süreçleri, özlük hakları, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Liderlik becerileri gelişmiş, analiz ve raporlama yeteneğine sahip adaylar insan kaynakları müdürü olabilir. Kurumsal kaynak planlama ya da insan kaynakları yazılımlarını kullanabilen adaylar tercih sebebi olmaktadır.

Sigorta Jobs