Bir Sayfa Seçin

Finans Müdürü

Finans Müdürü Nedir?

Finans müdürü, firmanın tüm alacak ve borçlarını takip etmekle ve tüm mali kayıtların ilgili mevzuata uygun şekilde tutulmasını sağlamakla görevli kişidir.

Firmanın maaş, avans, vergi ve diğer tüm ödemelerini düzenli olarak takip etmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, firmanın banka gibi finans kuruluşlarıyla koordinasyonunu sağlamak, finansman tedarik etmek ve tüm alacakların düzenli takibini yaparak zamanında tahsil edilmesini sağlamak finans müdürünün görevleri arasındadır. Finans müdürleri ayrıca tutulan kayıtların işlenmesi, arşivlenmesi ve yönetime sunulması konularından da sorumludur. Finansal risklerin tespiti ve risk analizi, bütçe planlama ve fon yönetimi alanlarında da finans müdürü görev almaktadır.

 

Nasıl Finans Müdürü Olunur?

Finans müdürü olmak için üniversitelerin “İşletme”, “İktisat”, “Maliye” veya “Ekonometri” gibi 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Sigorta sektörünün finans departmanlarında iş deneyimine sahip olmak ise tercih sebebi olacaktır.

Finans müdürleri finansal tablo hazırlama ve analiz etme konusunda bilgili, raporlama ve sunum becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen kişiler olmalıdır.  Etkili iletişim ve ikna yeteneğine sahip olma ve ilgili mevzuata hakim olma da finans müdürlerinde aranan özellikler arasındadır.

Sigorta Jobs