Bir Sayfa Seçin

Bireysel Emeklilik Sistemi kısmen ödeme hakkı yürürlükte

26 Eyl, 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme esasları belirlendi. Sistemdeki birikimin yüzde 50’sine kadar kısmi ödeme alınabilecek. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), BES’te kısmen ödeme hakkında yönetmeliğine göre, kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50’sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.

Kısmi ödeme hakkı, ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmenin sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek.

Emeklilik şirketi, sistemde kalma taahhüdünün yerine getirmeyen katılımcılara ödenen devlet katkısı tutarını, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununda belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte katılımcıya ödenecek tutardan indirerek bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecek. Öğrenim nedeniyle yapılan kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden orana karşılık gelen kısımla sınırlı olarak uygulanacak.

Evlilik, konut ya da öğrenim için kısmi ödeme imkanı

Yönetmeliğe göre; söz konusu şartları taşıyanlar, evlilik, konut alımı, öğrenim veya doğal afet nedenleriyle kısmi ödeme alabilecek. Bu kapsamda talep edilen hak, hak sahibi tarafından belgelendirme yapılması şartıyla bir defaya mahsus olarak kullanılabilecek.

Öğrenim için kısmi ödeme talep edecek hak sahiplerinin 21 yaşını aşmış olması şartı aranacak. Bu kapsamda kısmen ödeme hakkından aylık, 3 aylık veya yıllık ödemeli ve 4 yıl süreli yıllık gelir sigortası ürünü almak suretiyle yararlanılabilecek.

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yapılan başvurularda, süre ve birikim sınırı şartları aranmayacak.

Kısmen ödeme alan katılımcının, devlet katkısı ödemesi, ilgili sözleşmenin devlet katkısı hesabında bulunan tutarla sınırlı olmak üzere konut alımı veya evlenme nedeniyle yapılan taleplerde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 20’si, öğrenim ve doğal afet nedeniyle yapılan taleplerde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 25’i oranında yapılacak.

 

 

 

Sigorta Jobs