Bir Sayfa Seçin

Bilgi Teknolojileri Uzmanı (IT)

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Nedir?

Bilgi teknolojileri uzmanı; şirkette kullanılan bilgisayar ağlarını, sunucuları, yazılımları ve benzeri bilgi teknolojilerini işler tutmak ve ihtiyaç durumunda bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili olarak çalışanlara destek olmakla görevli personeldir.

Şirkete ait bilgisayar, yazıcı, sesli ve görüntülü iletişim cihazları ya da sunucular gibi fiziksel donanımların kurulumu ve bakımı, şirket verilerinin depolanması ve yedeklenmesi ile ilgili sistemlerin oluşturulması, veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, şirkette kullanılan yazılımların kurulması, bu yazılımların güncel ve erişilebilir olmasının sağlanması ve çalışanların yaşadığı teknik sorunların giderilmesi bilgi teknolojileri uzmanının sorumluluğu altındadır.

Şirketin kullandığı teknolojilerin her zaman şirketin ihtiyaçlarına uygun, güncel ve verimli olmasını sağlamak, değişiklik gerekmesi halinde bunu belirleyerek ilgililere sunmak, şirketin siber güvenlik risk değerlendirmelerini yaparak raporlamak ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemleri almak da bilgi teknolojileri uzmanlarının görevidir.

 

Nasıl Bilgi Teknolojileri Uzmanı Olunur?

Bilgi teknolojileri uzmanı olmak için 4 yıllık üniversitelerin “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği” ve “Elektrik/Elektronik Mühendisliği”, “Haberleşme Mühendisliği” gibi bölümlerinden veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

Bilgi teknolojileri uzmanlarının çalıştıkları dala göre; siber güvenlik, bilgisayar donanımları, network protokolleri ve bileşenleri, işletim sistemleri, IP santral, otomasyon ya da siber güvenlik gibi alanlarda bilgi sahibi olması gerekir. Şirket için önem taşıyan teknolojilere dair güncel bilgileri takip edebilmek açısından İngilizce bilmek de fayda sağlayacaktır.

Sigorta Jobs