Bir Sayfa Seçin

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü / Müdür Yardımcısı

Bilgi Teknolojileri Müdürü Nedir?

Bilgi teknolojileri müdürü, şirketin bilgi teknolojileri departmanının en verimli şekilde işlemesini sağlamakla ve bilgi teknolojileri projelerini tasarlamak ve yönetmekle sorumlu kişidir.

Bilgi teknolojileri müdürleri; kendi alanlarına giren projelerin tasarlanması, bütçelendirilmesi, maliyet/fayda analizlerinin yapılması, iş takviminin çıkartılması, çalışan ve işleyiş organizasyonlarının planlanması ve projenin yürütülmesinden sorumludur. Bilgi teknolojileri personelinin yönetilmesi, denetlenmesi, departmanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, verimlilik arttırıcı çalışmalar yapılması ve personel eğitimleri de bilgi teknolojileri müdürlerinin görevleri arasındadır.

 

Nasıl Bilgi Teknolojileri Müdürü Olunur?

Bilgi teknolojileri müdürü olmak için üniversitelerin “Bilgisayar Programcılığı”, “Bilişim Teknolojileri” ve “Yazılım Mühendisliği” gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Teknik bilgi bakımından donanımlı, sektör dinamiklerine hakim olacak kadar iş deneyimine sahip ve İngilizce bilen adaylar bu alanda tercih edilmektedir.

Personelin sahip olması gereken teknik bilgi sektörden sektöre göre değişebilmektedir ancak yazılımlar arası entegrasyonlar, verilerin güvenli şekilde depolanabilmesi ve veri analizi alanları sigorta sektörü açısından önemli çalışma alanlarıdır.

Analiz, raporlama ve planlama yeteneklerine sahip, analitik düşünebilen, liderlik becerileri gelişmiş kişiler bilgi teknolojileri müdürü olabilir.

Sigorta Jobs