Bir Sayfa Seçin

BDDK’dan deprem bölgesindeki DASK teminatlarının kullanımında kolaylık talebi

13 May, 2023

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), deprem bölgesindeki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) teminatlarının, hasar alan iş yerlerinin yeniden faaliyete geçebilmesi için mümkün olan ölçüde iş yerlerinin onarımında kullanılmasına olanak sağlanmasında fayda görüldüğünü bildirdi.

BDDK’dan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne iletilen yazıda, depremden etkilenen firmalar için DASK teminatlarının kullanımının ilk olarak iş yerlerinin onarımında kullanılmasının önemi vurgulandı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların maddi sorunları hatırlatıldı

Birliklere iletilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında gayrimenkullerde yaşanan maddi hasar sonucunda vatandaşların ciddi maddi sorunlarının ve mağduriyetlerinin oluştuğu belirtilerek, yıkılan ya da hasar gören gayrimenkullerin bir bölümünün konut kredisinin teminatını, bir bölümünün ise müşterinin kullandığı diğer kredilerin teminatını oluşturduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Depremde meydana gelen hasara ilişkin olarak DASK tarafından ilgililere ödenen tazmin bedellerinin dağıtımı ve paylaşımında ortaya çıkan sorun ve tereddütleri açıklığa kavuşturmak için Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve DASK arasında çeşitli yazışmaların yapıldığı kaydedilen yazıda;

‘’Ülkemize maliyeti çok yüksek olan ve etkisinin bir süre daha sürmesi beklenen söz konusu deprem felaketinin yaralarının tüm paydaşlarla birlikte üstesinden gelebilmek adına ilgililerin mümkün olduğu ölçüde depremden etkilenen kişilere destek olmaları önemli olacaktır. Bu kapsamda, bankalara yatırılan deprem sigortası tazmin bedellerini bankaların ilgili müşterinin tüm alacaklarına mahsup ettiği yönünde Kurumumuza intikal eden şikayetler dikkate alındığında, daha önce Birliğiniz vasıtası ile bankalara iletilen SEDDK ve DASK tarafından yapılan yazışmalar da göz önünde bulundurularak, konunun hassasiyetle ele alınmasında fayda görülmektedir. Ayrıca, ofis ve benzeri nitelikteki iş yeri olarak kullanılan konutların hasar ödemelerinin de ilgili iş yerinin tekrar faaliyete geçebilmesi için kullanılması önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deprem/afet felaketinden etkilenen ve ödeme güçlüğü çeken müşterilere kullandırılan kredilere yönelik 6 Şubat’tan itibaren müşterilerin taleplerine bağlı olarak, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süreyle ötelenmesine kolaylık sağlanmasının önemi vurgulandı.

Müşterinin daha kısa süreli talepleri saklı kalmak kaydıyla anapara ve faiz ödemelerinin ötelenmesinin, ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmaması ve BDDK mevzuatı ile bankacılık ilke ve teamüllerine uyum hususunda azami özen gösterilerek yapılmasının uygun görüldüğü belirtilen yazıda, şu değerlendirmelere yer verildi.

“Bu süreçte müşterilerin mağduriyetine mahal verilmemesi ve ilave finansman dahil mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması yönünde karar verilmiş ve bu husus 13 Şubat tarihli ve 76932 sayılı yazımız ile tarafınıza iletilmiştir. Bu minvalde, depremde işyerleri hasar gören müşteriler dahil mezkur Kurul Kararı kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.”

Sigorta Jobs