Bir Sayfa Seçin

Acenteler Operasyon Müdürü

Acenteler Operasyon Müdürü Nedir?

Acenteler operasyon müdürü, ana merkeze bağlı olan bir ya da daha fazla acente ile koordinasyonu sağlamakla sorumlu kişidir.

Sigorta acenteleri ile sigorta şirketi arasında koordinasyonun sağlanması, acentelerdeki iş akışının istenilen verimlilikte sürmesinin sağlanması ve acentelerin operasyonlarına yönelik performans değerlendirmeleri yapılması şube operasyon müdürünün görevleri arasındadır. Acenteler operasyon müdürleri; acentede yürütülen operasyonların hem yasal mevzuata hem de ana merkezin belirlediği kurallara uygun şekilde yönetilmesini, karlılık ve müşteri memnuniyeti gibi performans göstergelerinin iyileştirilmesini ve şubenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmasını sağlamakla görevlidir.

Acenteler operasyon müdürleri, maliyet azaltıcı ve verimlilik arttırıcı stratejiler geliştirerek acentenin performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışır ve acente performansı ile ilgili analiz ve raporlar hazırlayarak merkezi bilgilendirir.

Nasıl Acenteler Operasyon Müdürü Olunur?

Sigorta sektöründe görev alacak acenteler operasyon müdürlerinin; üniversitelerin “Sigortacılık” ya da “Bankacılık ve Sigortacılık” gibi ilgili bölümlerinden lisans mezunu olması ve daha önce sigorta acentesi veya şubelerinde çalışarak iş deneyimi kazanmış olması beklenir. “İşletme” ve “İktisat” bölümü mezunları da acenteler operasyon müdürü olarak çalışabilir. Liderlik becerileri gelişmiş, sektöre ve ilgili mevzuata hakim, analiz ve raporlama becerilerine sahip kişiler, bu pozisyon için uygun adaylardır.

Sigorta Jobs