Bir Sayfa Seçin

SEDDK’den Deprem sonrası sık sorulan sorulara yanıt geldi

21 Mar, 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), deprem felaketi sonrası sigorta sektörüne yönelik en sık sorulan sorulara yanıt verdi.

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Deprem Felaketine İlişkin Sigortacılıkta Sık Sorulan Sorular” başlıklı duyuruda, merak edilen sorulara verilen yanıtlar şu şekilde sıralandı:

1-Hangi binalar DASK kapsamına girer?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine konut olarak inşa edilmiş binalar ile bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler DASK kapsamına girer.

2-DASK tazminatının kapsamı nedir?

Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının neden olacağı hasarlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır.

3- DASK için tapudaki metrekare bildirimi neden önemli?

Sigortalıların daha düşük prim ödemek için düşük metrekare beyan etmeleri olası hasar durumunda alınacak tazminatı doğrudan etkilemektedir. Tazminat ödemeleri, poliçede yazılı sigorta bedeline göre yapıldığından poliçeleşme esnasında, doğru beyan önem arz ediyor.

4-DASK’ta teminat artışı yaptırmak neden gerekli?

DASK’ta poliçe hesabında kullanılan metrekare bedelleri Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatıyla gibi her yıl güncellenmektedir. . Güncelleme gerçekleştiğinde DASK sigortalılara bilgilendirme SMS’i göndermektedir. Poliçeye düzenlenecek ek belge (zeyilname) ile aradaki prim farkı ödenerek yeni teminatlardan yararlanılır. Zeyilname yaptırılmadığında, poliçedeki sigorta bedeli güncellenmeyeceğinden, hasar durumunda tazminat ödemeleri poliçede bulunan eski teminata göre yapılır.

5-DASK’ta teminat artışı için prim farkı ödenmesi zorunlu mudur?

Zorunlu Deprem Sigortası bir mal sigortasıdır. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Zorunlu sigorta uygulamasında SEDDK tarafından yapılan tarife güncellemeleri kapsamında teminatın yeniden belirlendiği durumlarda, teminatın artırılabilmesi için mutlak surette poliçe kalan gün süresi dikkate alınarak hesaplanarak ilave primin ödenmesi gerekir.

6-DASK’ta teminat artışı ile ilgili bilgilendirme mesajı gelmedi, ne yapmalıyım?

DASK, Kasım 2022’de gerçekleştirdiği teminat tutarı artışını sigorta şirketlerinin ilettiği iletişim numaraları üzerinden SMS aracılığı ile sigortalılara bildirmiştir. Bilgilendirme mesajı gelmediyse sigortalı, acente veya sigorta şirketi ile iletişime geçerek iletişim bilgilerinde güncelleme sağlayabilir.

7-DASK’ta teminat artışı yaptırmadım, ne yapmalıyım?

Sigortalı teminat artışı için acente veya sigorta şirketlerine başvurarak, prim farkını ödemek suretiyle ek belge (zeyilname) ile teminat artışı gerçekleştirebilir.

8-DASK evimin piyasa değerini neden karşılamıyor?

DASK her yıl tespit edilen birim metrekare maliyeti ve konutun metrekaresine göre belirlenir. Birim metrekare maliyetinde ise yapı stokunu oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Eğer konutun değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigortası yaptırabilir.

9-DASK yaptırdım, ihtiyari konut sigortası da yaptırmalı mıyım?

Kanunen yaptırılması zorunlu olan DASK konutun arsa değeri hariç yeniden inşa bedelini öder. Konutunuzun yeniden yapım değeri DASK’ta verilen teminatın üzerinde ise ihtiyari deprem sigortası yaptırmanız, deprem sonrası olası hasarların tam tazmini açısından önemlidir

10- DASK ve ihtiyari konut sigortası nasıl çalışır?

DASK poliçesinde belirlenmiş sigorta bedelinin 300 bin TL olduğu, konutun yeniden yapım değerinin ise 450 bin TL olduğu bir örnekte, 150 bin TL sigorta bedeli ile ihtiyari konut sigortasına deprem teminatı alınabilir. Deprem sonrası olası bir tam hasarda; DASK’tan 300 bin TL tazminat alınmasını müteakip, 150 bin TL için ilgili sigorta şirketine başvurulabilecektir.

11-DASK tazminat ödemeleri ne kadar süre içinde yapılıyor?

DASK, kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

12-Tazminat ödenmesine kadar olan süre içinde avans ödemesi alabilir miyim?

Avans ödemeleri için başvurular DASK’ın internet adresi üzerinden 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Avans ödemesi için gerekli koşulların sağlanması halinde, ödemeler başvuruyu müteakip 8 gün içinde yapılmaktadır.

13- DASK’ın verdiği tazminat ödemesini nasıl alabilirim?

Kesinleşmiş tazminat tutarı, DASK tarafından hak sahiplerine iletilen doğrulama kodu ve TC Kimlik Numarası ile herhangi bir Vakıfbank şubesine başvurarak tazminat ödemeleri tahsil edilebilir. Doğrulama kodu ulaşmadı ise iletişim bilgisi kontrolü için acente ya da sigorta şirketi ile temasa geçiniz.

14- Kredi kullanarak aldığım evimde DASK, banka tarafından otomatik yenileniyor mu?

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge çerçevesinde, kredi veren bankalar, zorunlu deprem sigortasını kişi tarafından ayrıca yaptırılmamışsa bu kişiye bilgi vererek yaptırabilir. Kredi ödeme süresince kişi tarafından poliçe yenilemesi yapılmaması durumunda, yine kişiye bilgi verilerek prim tutarları tahsil edilebilir.

15- Depremde vefat etmiş yakınımın BES’i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) https://www.egm.org.tr/bize-ulasin/bize-yazin/ internet adresinden mirasçı olduğunuza dair noter onaylı belgeyi ekleyerek bilgi talep edebilirsiniz.

16-Depremde vefat etmiş yakınımın BES birikimini nasıl alabilirim?

Yasal varis iseniz ilgili emeklilik şirketine başvuruda bulunarak, vefat eden yakınınızın bireysel emeklilik hesabındaki birikim ile devlet katkısının tamamının ödenmesini talep edebilirsiniz.

17-Otomatik Katılım sözleşmem var, depremde malul kaldım, nasıl başvuru yapabilirim?

Maluliyet sebebiyle yasal sürenin tamamlanmasını beklemeden sözleşmeden ayrılabilir ve buradaki getirilerinizi alabilirsiniz. Talebinizi sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketine iletmeniz yeterlidir.

18-Deprem sebebiyle malul kaldım, BES’te erken emekli olabilir miyim?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, malul olan kişiler devlet katkısı hesabında bulunan tutarların tamamına hak kazanarak sistemden ayrılabilir. Maluliyet belgesi ile şirketinize başvurmanız gereklidir.

19-Deprem kaynaklı maddi sorunlar nedeniyle BES ödemelerine ara verebilir miyim?

Bireysel emeklilik sisteminde olan kişiler istedikleri zaman katkı payı ödemelerine ara verebilir. Bu talebinizi emeklilik şirketine iletmeniz yeterlidir.

20-Deprem kaynaklı maddi sorunlar nedeniyle sistemden ayrılmadan BES birikimimi alabilir miyim?

BES katılımcısının sistemden birikimlerinin tamamını alarak ayrılma hakları saklıdır. Ancak, bu durumda, devlet katkısına, sistemde geçirdikleri süreye göre kısmen hak kazanma durumları olabilecektir. Hak kaybına uğramadan deprem kaynaklı ayrılma söz konusu değildir.

21-Deprem nedeniyle süresi dolan poliçemi yenileyemedim ne yapmalıyım?

OHAL ilan edilen bölgelerde poliçeler otomatik olarak yenilenmiş veya 08 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

22-Bir poliçe bir hasar için mi geçerlidir? Hasar olduğunda ödeme alındığında tekrar hasar olursa ödeme alınabilir mi?

Aracınız, konutunuz, işyeriniz tamamen yok olmadığı sürece bir poliçe bir hasar için geçerli değildir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer.

23-Aracım depremde pert oldu. Trafik sigortam bu hasarımı karşılar mı?

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.

24-Babamın üzerine olan aracımız depremde pert oldu ve babam da vefat etti. Kaskodan araç hasarını alabilir miyiz?

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılmaktadır. Kaskoda deprem teminatı varsa veraset ilanı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurabilirsiniz.

25-Depremde zarar gören aracımın ya da konutumun hasar başvurusu için süre sınırı var mı?

Hasar ihbarının mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılması gerekmekte olup zamanaşımı süresi 2 yıldır.

26-Kasko poliçem deprem hasarını karşılar mı?

Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamındaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanacaktır. Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedeli ödenmektedir.

27-Vefat eden yakınımın hayat sigortası poliçesi veya ferdi kaza poliçesi olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Mirasçı olmanız halinde aradığınız poliçeye Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) www.sbm.org.tr web sitesinde “Online İşlemler” veya E-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

28-Malul olmam halinde Hayat Sigortamdan tazminat alma hakkım var mıdır?

Poliçenizde maluliyet teminatı mevcut olması halinde tazminat alabilmek için sigorta şirketinize başvuru yapmanız gerekmektedir.

29-Hayat Sigortam olup olmadığını nereden öğrenebilirim?

Sorgulamayı E-Devlet’in E-Hizmetler bölümünden ya da Sigorta Bilgi Merkezi’nin arama bölümü üzerinden yapabilirsiniz.

30-Sigorta belgelerinin bulunamaması bir kayba neden olur mu?

Hayır. Sigorta şirketiniz ya da e-Devlet üzerinden poliçe bilgilerine ulaşılabilirsiniz.

31- Hayat sigortasından vefat tazminatı ödenmesi için gerekli evraklar nelerdir?

a) Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),

b) Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, (e-Devlet aracılığıyla alınacak Nüfus Kayıt Örneği Belgesi yeterlidir.)

c) TÜİK Ölüm Belgesi veya Gömme izni

d) Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı

e) Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı

Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten gerektiğinde sigorta şirketi tarafından tazminatın ödenmesi için banka IBAN bilgisi talep edilebilir.

32-Vefat eden yakınımın ferdi kaza sigortası varsa, vefat tazminatı alabilir miyim?

Ferdi Kaza Sigortası’nda aksi bir durum yoksa deprem afeti teminat dışıdır. Teminata dâhil edilip edilmediğine ilişkin ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçebilirsiniz.

33-Bir yakınımızın vefat ettiğini tahmin ediyoruz, kendisine ulaşamıyoruz, hayat sigortası tazminatı talep edebilmek için ne yapmalıyız?

Hayat sigortası tazminatı alabilmek için kişinin vefat etmiş ya da mahkeme kararıyla gaiplik kararının çıkarılmış olması gerekir.

Sigorta Jobs