Bir Sayfa Seçin

SEDDK’dan konut sigortalarına ilişkin karar

10 Ağu, 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) konut sigortaları için önemli bir karar aldı.

SEDDK’nın internet sitesinde konut sigortaları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ihtiyari deprem teminatına ilişkin sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Sivil rizikolarda, konutların eksik sigorta tehlikesiyle karşı karşıya kalmamasını ve uygulama birliğini teminen ihtiyari tarafta asgari metrekare bedelleri; betonarme konutlar için 12 bin TL, diğer konutlar için 8 bin TL’den az olamayacak şekilde belirlenmiştir. Teminatın güçlendirilmesi amacıyla da enflasyon klozunun poliçelere eklenmesi zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca sigortalıların aldıkları teminatları daha iyi anlamalarını sağlamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak için poliçelerde değişikliğe gidilmiştir. 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yangın poliçelerinde deprem ek teminatının olup olmadığını gösterir ibarelere yer verilmesi ve aynı zamanda poliçe başlıklarının farklı renklendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Ticari ve sınai rizikolar tarafında ise 1/1/2013 ile 1/7/2021 tarihleri arasında sigorta bedeli limitlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamış olması nedeniyle bu bedellerde güncellemeye ihtiyaç duyulduğundan hem sigorta sektörünün hem de reel sektörün ihtiyaçları gözetilmek suretiyle sigorta bedeli limitleri düzenli aralıklarla güncellenmektedir.

Bu kapsamda teminat açığı olmamasını teminen ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan güncel finansal gelişmeler, enflasyon gelişmeleri, kur hareketliliği ve inşaat yapı birim maliyetleri gibi çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi suretiyle sigorta bedeli limitleri yeniden belirlenmiş ve böylece mevcut düzenlemede yer alan tesislerin kapsamı genişletilmiştir. Deprem risk gruplarında yer alan prim katsayılarında ise bir artış yapılmamıştır. İlerleyen dönemlerde diğer alanlarda yapılan çalışmalar tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

 

Sigorta Jobs