Bir Sayfa Seçin

Reasürans ve Özel Riskler Müdürü

Reasürans ve Özel Riskler Müdürü Nedir?

Reasürans ve özel riskler müdürü, reasürans işlemlerini yürütmekle ve şirket ile ilgili kurumlar arası iletişimi sağlamakla sorumlu kişidir.

Risk analizi yaparak raporlaştırmak ve üst yönetimlere sunmak, poliçe risklerinin başka bir sigorta şirketlerine sigortalatılması sürecinde kurumsal anlaşmalar yapmak, poliçe ve tazminat süreçlerini takip etmek, müşteri, sigorta şirketi ve reasürans şirketi arasındaki veri akışını koordine etmek reasürans ve özel riskler müdürünün görevleri arasındadır. Reasürans pazarını yakından takip ederek şirkete uygun çözüm ortağını seçmek ve kapsam şartlar ve primler açısından şirket ihtiyaçlarına en uygun reasürans ürünlerinin seçilmesini sağlamak da reasürans ve özel riskler müdürünün sorumluluğundadır.

 

Nasıl Reasürans ve Özel Riskler Müdürü olunur?

Reasürans ve özel riskler müdürü olmak için herhangi bir eğitim ya da sertifika zorunluluğu bulunmasa da üniversitelerin “Sigortacılık” ve “Aktüerya” bölümlerinden mezun olmak aranan nitelikler arasındadır. Reasürans ve özel riskler müdürünün sektörde yeterli iş deneyimine sahip olması, risk analizinde yetkin olması ve reasürans pazarını yakından tanıması gerekmektedir. Analiz ve raporlama yeteneği gelişmiş, kuvvetli iletişim becerilerine sahip ve tercihen İngilizce bilen adaylar reasürans ve özel riskler müdürü olarak tercih edilir.

Sigorta Jobs